Haapsalu Äripäevade logo pais
Messi osalemistingimused
1. Korraldaja
Turundustugi - Papiniidu 19, 80042 Pärnu
tel: 445 2864 ja 653 6446
e-post: infoemailturundustugi.ee
Haapsalu Kultuurikeskus - Posti 3, 90510 Haapsalu
tel: 472 4470, faks: 472 4471
e-post: infoemailkultuurimaja.ee

2. Toimumise aeg ja koht
22-24. mai 2008 Haapsalu Kultuurikeskuses

Neljapäeval, 22. mail kell 12.00-18.00
Reedel, 23. mail kell 10.00-18.00
Laupäeval, 24. mail kell 10.00-16.00

3. Näitusepinna hind
Näitusepinna hind on toodud messi hinnakirjas.

Iga eksponent saab osavõtjakaardid, mis väljastatakse messi infoboksist ja kutsed messile. Tundes Läänemaa ettevõtteid ja turgu saame aidata toimetada kutsed teie jaoks oluliste ettevõteteni.

Messitrükis saadetakse otsepostitusena Haapsalu ja Läänemaa elanikele. Reklaamide ja reklaamartiklite hinnad on toodud hinnakirjas.

4. Registreerimine ja näitusepinna tellimine
Palume registreerimisleht tagastada täidetuna Haapsalu Kultuurikeskusesse. Eksponendi erisoove näitusepinna asukoha suhtes arvestatakse vastavalt võimalustele ja registreerumise järjekorrale. Tähtaegadest mittekinnipidamisel on korraldajatel õigus loovutada ekspositsioonipind järgmisele eksponendile. Palume registreerimislehed saata 9. maiks 2008.

5. Tellitud näitusepinna eest tasumine
Tellimuse aktsepteerimisel saadetakse eksponendile tellitud näitusepinna ja lisavarustuse eest tasumiseks arve. Eksponent on kohustatud märgitud summa tasuma arvel näidatud kontole või sularahas Haapsalu Kultuurikeskuse kassasse viie päeva jooksul arve saamisest. Tähtajast mittekinnipidamisel on korraldajal õigus nõuda eksponendilt viivist 0,5% iga viivitatud päeva eest.

6. Tellimuse annulleerimine
Juhul kui eksponent soovib tellimusest loobuda, on ta kohustatud sellest kirjalikult teatama näituse korraldajale. Pärast 16. mai 2008 osalemisest loobumisel on registreerunud osaleja kohustatud tasuma tellitud näitusepinna eest kogu ulatuses.

7. Kaaseksponendid
Eksponendil ei ole ilma korraldaja eelneva nõusolekuta lubatud tellitud näitusepinda või selle osa välja üürida või üle anda kolmandale isikule ega eemaldada eksponaate enne näituse lõppu.

8. Eksponentide vastutus
Eksponent vastutab korraldaja poolt tema käsutusse antud pinna ja varustuse eest alates nende üleandmise hetkest kuni tagastamiseni korraldajatele peale näituse lõppu.

9. Eksponentide kohustus
Eksponendi kohus on kohal viibida kogu messi lahtioleku ajal. Selle eiramisega kaasneb leppetrahv.

Haapsalu Kultuurikeskus   Posti 3, 90510 Haapsalu   tel: 472 4470,  445 2864  faks: 472 4471   e-post: infoKultuurimaja e-posti aadresskultuurimaja.ee